ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ӘСКЕРИ-ИНЖЕНЕРЛІК ИНСТИТУТЫ

 

ҚАРУЛЫ КҮШТЕРДІҢ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ДЕВИЗІ «ҰЛЫ ДАЛА ӘСКЕРІ — ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ!»

Шет тілдер кафедрасы

Шет тілдер кафедрасы шет тілін курсанттарға оқытуға және алған білімдері негізінде олардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, белсенді өмірлік ұстанымдарын кеңейтуге және ой-өрісін дамытуға арналған.

Шет тілдер кафедрасының тарихы 2001 жылдан басталады, бірінші меңгеруші Давлетшина Альфия Муратовна болды. Қазіргі уақытта кафедраны педагогика ғылымдарының магистрі Каптагаева Гаухар Калеловна басқарады.

Кафедра оқытушылары ЖОО-ның оқу-әдістемелік жиындары мен жиналыстарын өткізуге қатысады, сондай-ақ ҚР жоғары оқу орындары ауқымында өткізілетін халықаралық және республикалық ғылыми-әдістемелік конференциялар мен семинарларға қатысты, сондай-ақ РЭжБӘИИ командасы шет тілі бойынша IV Халықаралық олимпиадаға қатысып 3-ші орынға ие болды.

Оқыту әдістемесін жетілдіру және өз білімін жетілдіру мақсатында кафедраның барлық оқытушылары лексикалық мәтіндерді, оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеуге, дидактикалық материалдарды және курсанттарға арналған орыс-ағылшын әскери терминдерінің сөздігін құрастыруға қатысады.

Кафедра құрамының штаттық саны 11 адамды құрайды, оның ішінде санаттар бойынша:

 1. Оқытушылар құрамы: штат бойынша - 10, тізім бойынша - 4
 2. Оқу-көмекші персонал: штат бойынша -1, тізім бойынша-1
Шетел тілдерін оқытудың мақсаты - курсанттардың қарым-қатынасқа, ең тиімді жағдайларда диалогқа, өз мамандығы бойынша әңгімелесуге және ақпарат алу үшін әскери және техникалық әдебиеттерді оқуға қажетті деңгейде тілді іс жүзінде меңгеруі.
Осы мақсатқа жету барысында білім берудің коммуникативті, әскери-қолданбалы, мәдениаралық бағыты жүзеге асырылуда. Сонымен қатар жалпы білім беру және тәрбие беру міндеттері.
Шетел тілдерін оқытудың жалпы тәрбиелік мәні гуманитарлық дайындықты жетілдіру және курсанттардың филологиялық көкжиегін кеңейту, олардың эрудициясы, аймақтық сипаттағы ақпараттармен: оқытылатын тіл сол елдің саясаты, экономикасы, әдет-ғұрыптары мен мәдениетімен танысады.
 
Кафедраның негізгі міндеттері:
Кафедраның әдістемелік қамтамасыз етілу деңгейі оқу-әдістемелік жұмыстың міндеттерін сапалы шешуге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарды өткізу барысында кафедрадағы сабақ тақырыптарын зерделеу бойынша оқытушының басшылығымен курсанттардың өзіндік дайындығына басты назар аударылады.
Әдістемені жетілдіру, оқу сабақтарын өткізудің тиімділігі мен сапасын арттыру, профессорлық оқытулар құрамының педагогикалық шеберлігін арттыру, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен қамтамасыз етуді жетілдіру мақсатында кафедрада:
 1. Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі мәселелерін қараумен кафедра отырыстары;
 2. Әдістемелік сабақтар: көрнекі, ашық және сынақ сабақтары, апта сайын шет тілін оқыту әдістемесі мәселелері бойынша кеңес.
 3. Кафедрааралық-әдістемелік кеңестер;
 4. Оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және жетілдіру, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді дамыту;
 5. Озық педагогикалық тәжірибені талдау олардың нәтижелерін оқу-тәрбие жұмысына енгізу, оқу-тәрбие жұмысына басшылық құжаттардың талаптарын енгізу және іске асыру;
 6. Оқу сабақтарына бақылау жүргізу.
Шетел тілдерін оқытудың мақсаты - курсанттардың қарым-қатынасқа, ең тиімді жағдайларда диалогқа, өз мамандығы бойынша әңгімелесуге және ақпарат алу үшін әскери және техникалық әдебиеттерді оқуға қажетті деңгейде тілді іс жүзінде меңгеруі.
Осы мақсатқа жету барысында білім берудің коммуникативті, әскери-қолданбалы, мәдениаралық бағыты жүзеге асырылуда. Сонымен қатар жалпы білім беру және тәрбие беру міндеттері.
Шетел тілдерін оқытудың жалпы тәрбиелік мәні гуманитарлық дайындықты жетілдіру және курсанттардың филологиялық көкжиегін кеңейту, олардың эрудициясы, аймақтық сипаттағы ақпараттармен: оқытылатын тіл сол елдің саясаты, экономикасы, әдет-ғұрыптары мен мәдениетімен танысады.
 
Кафедраның негізгі міндеттері:
Кафедраның әдістемелік қамтамасыз етілу деңгейі оқу-әдістемелік жұмыстың міндеттерін сапалы шешуге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарды өткізу барысында кафедрадағы сабақ тақырыптарын зерделеу бойынша оқытушының басшылығымен курсанттардың өзіндік дайындығына басты назар аударылады.
Әдістемені жетілдіру, оқу сабақтарын өткізудің тиімділігі мен сапасын арттыру, профессорлық оқытулар құрамының педагогикалық шеберлігін арттыру, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен қамтамасыз етуді жетілдіру мақсатында кафедрада:
 1. Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі мәселелерін қараумен кафедра отырыстары;
 2. Әдістемелік сабақтар: көрнекі, ашық және сынақ сабақтары, апта сайын шет тілін оқыту әдістемесі мәселелері бойынша кеңес.
 3. Кафедрааралық-әдістемелік кеңестер;
 4. Оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және жетілдіру, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді дамыту;
 5. Озық педагогикалық тәжірибені талдау олардың нәтижелерін оқу-тәрбие жұмысына енгізу, оқу-тәрбие жұмысына басшылық құжаттардың талаптарын енгізу және іске асыру;
 6. Оқу сабақтарына бақылау жүргізу.