ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ӘСКЕРИ-ИНЖЕНЕРЛІК ИНСТИТУТЫ

 

ҚАРУЛЫ КҮШТЕРДІҢ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ДЕВИЗІ «ҰЛЫ ДАЛА ӘСКЕРІ — ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ!»

Әскери радиотехника және электроника негіздері кафедрасы

Әскери радиотехника және электроника негіздері кафедрасы радиоинженерлік даярлықтың базалық пәндері бойынша әскери-инженерлік бейіндегі мамандарды даярлауға арналған.

Кафедрада курсанттар арнайы радиотехника және сандық электроника негіздері бойынша білім алады, электронды құрылғылар және олардың мақсаты, жұмыс істеу принциптерін үйренеді, бақылау-өлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу дағдыларын игереді.

Кафедра пәндері бойынша оқытудың негізгі мақсаты – курсанттардың радиоэлектроника саласындағы білімін, іскерлігін және дағдыларын кейіннен таңдаған мамандығына сәйкес жоғары курстарда оқу үдерісінде қолдану үшін дамыту болып табылады.

Кафедраның негізгі міндеттері:

  • электрондық құрылғылардың қазіргі заманғы элементтік базасы, радиоэлектрондық тізбектерді құру, аналогты, цифрлық және микропроцессорлық техниканың үлгілік тораптарының құрылысы және жұмыс істеу қағидаттары саласында білім алушылардың білімін қалыптастыру;
  • радиоэлектрондық құрылғылардың параметрлерін өлшеу, электр тізбектерінде болатын процестерді талдау, инженерлік есептеулерді орындау және негізделген техникалық шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру;
  • курсанттарды олардың инженерлік ойлауын дамыту, өз бетінше ғылыми ізденіс жүргізу және әртүрлі радиотехникалық міндеттерді шешудің оңтайлы жолдарын табуға тәрбиелеу.

Әскери Радиотехника және электроника негіздері кафедрасының оқу курсы келесі оқу пәндерінен тұрады:

 № 

Пән атауы

Оқу курсы

Семестр

Кредит саны

1

Радиоэлектрондық құралдардың компоненттері

2

3

2

4

1

2

Тізбек теориясының негіздері

2

3

1

4

2

3

Көшірме кестетехника негіздері

2

4

1

3

5

2

4

Сандық кестетехника негіздері

3

5

2

5

Сигналдарды сандық өңдеу

3

5

2

6

Телекоммуникация жүйелеріндегі метрология және электр радиоөлшеу

3

5

1

6

1

7

Әскери техникада сигналдарды қабылдау және өңдеу

3

5

1

6

2

8

Әскери техникада сигналдарды қалыптастыру және беру

3

5

1

6

2

9

Бағдарламалық-анықталатын радиожүйелер негіздері

3

5

1

10

Микропроцессорлық техника негіздері

3

6

2