ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ӘСКЕРИ-ИНЖЕНЕРЛІК ИНСТИТУТЫ

 

ҚАРУЛЫ КҮШТЕРДІҢ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ДЕВИЗІ «ҰЛЫ ДАЛА ӘСКЕРІ — ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ!»

Әскери байланыс техникасы кафедрасы

Әскери байланыс техникасы кафедрасы пайдалану бойынша әскери мамандарды даярлауға, радионың негізгі құралдарына, радиорелелік, сымды және құпияландырушы байланыс техникасына оларды дұрыс пайдалануға, оларға қызмет көрсетуге және жөндеуге, оған құжаттамалар жасауға, құпияландырылған байланыс құралдарын жабдықтау, монтаждау және пайдалану бойынша негізгі арнайы талаптарды орындауға, құпия жұмыстарды жүргізу кезіндегі құпиялылық режимінің талаптарына, сондай-ақ байланыс құралдарының жаңа және перспективалық үлгілерін зерделеуге, оларды дұрыс пайдалануға және қызмет көрсетуге арналған.

Кафедрада оқыту «Әскери істегі автоматтандыру және инфокоммуникациялық технологиялар» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

Болашақ мамандарды оқыту барысында кафедра білім алуға бағытталған міндеттерді шешеді:

  • қару-жарақ пен әскери техниканың зерделенетін үлгілерінің терең теориялық білімі;
  • қару-жарақ пен әскери техниканың зерделенетін үлгілерін пайдалану мен жауынгерлік;
  • құпияландыру аппаратурасын дұрыс пайдалану, сондай-ақ оның негізгі және техникалық құжаттамасын пайдалану білігі.

Аталған міндеттерді шешу үшін кафедра:

  • кафедра пәндері бойынша курсанттармен әртүрлі сабақтар өткізу;
  • курсанттармен курстық және дипломдық жобалауды ұйымдастыру және жүргізу;
  • курсанттармен әскери практиканы ұйымдастыру және өткізу;
  • курсанттардың әскери-ғылыми үйірмелерін ұйымдастыру және олардың жұмыс істеуі.

Кафедрада оқыту 21 (жиырма бір) пән бойынша жүзеге асырылады.

Кафедра жасақталған:

оқытушылар құрамымен 100%;

Оқу-көмекші персоналмен-100 %.

Оқытушылар арасында ғылыми дәрежесі бар:

Техника ғылымдарының кандидаты Сеитов и. А.

Оқытушылар құрамының орташа жасы – 45 жасты құрайды.

Оқытушылардың педагогикалық өтілі 5 жылға дейін – 7 адам, 5 жылдан 10 жылға дейін – 2 адам, 10 жылдан астам – 2 адам.

Ғылыми дәрежесі бар оқытушылар – 1 (1 т. ғ. к.) (10 %);

Магистр академиялық дәрежесі бар оқытушылар - 5 (50%);

Жоғары әскери білімі бар оқытушылар (училище) – 9 (90%);

Жоғары азаматтық білімі бар – 2(10%).

Барлық оқытушылардың кәсіби педагогикалық даярлығы, инженерлік-техникалық лауазымдардағы әскери тәжірибесі жоғары дәрежеде, бұл кафедрада білікті әскери мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.

Кафедраның ғылыми-әдістемелік қызметі:

Мамандар даярлауды жүзеге асыру үшін кафедрада жабдықталған 9 (тоғыз) мамандандырылған оқу аудиториясын қамтитын оқу-материалдық база бар:

1. Оқу аудиториясы – «Пайдалану өлшемдерінің құралдары мен кешендері».

Аудитория «Пайдалану өлшемдерінің құралдары мен кешендері» пәні бойынша курсанттардың бір тобымен практикалық сабақтар өткізуге арналған. Аудиторияны курсанттардың оқу материалы бойынша жұмыс істеуі, курстық және диплом жұмыстарын дайындау, өзіндік жұмыс үшін пайдалануға болады.

2. Оқу аудиториясы – «Байланыс тораптары мен құралдарының электрмен қоректендіру жүйелері».

Аудитория «Байланыс тораптары мен құралдарының электрмен қоректендіру жүйелері» пәні бойынша курсанттардың бір тобымен топтық сабақтар өткізуге арналған. Сынып үстелдерімен, орындықтармен және тақталармен жабдықталған. Оқу материалын бөлшектеу үшін графопроекторды немесе компьютерді және ақпаратты стационарлық экранға көрсететін мультимедиялық проекторды қолдану қарастырылған. Аудиторияны курсанттардың оқу материалы бойынша жұмыс істеуі, курстық және диплом жұмыстарын дайындау, өзіндік жұмыс үшін пайдалануға болады.

3. Оқу аудиториясы – «Орташа қуатты радиостанциялар».

Аудитория топтық және практикалық сабақтарды өткізуге, курсанттардың «Радиобайланыс құралдары мен кешендері» пәні бойынша білімдерін зерделеуге және бекітуге арналған. Аудиторияны Радиотехника кезінде курсанттармен жұмыс істеу үшін, Tsz кезінде, сондай-ақ байланыс құралдарында өз бетінше жұмыс істеу үшін пайдалануға болады.

4. Оқу аудиториясы – «Радиорелелік және алыс байланыс құралдары мен кешендері».

Электрондық оқулықтарды, анимациялық көрнекі құралдарды пайдалана отырып, кафедра пәндері бойынша курсанттардың өзіндік жұмысына, сондай-ақ курстық және дипломдық жұмыстарды әзірлеуге және ресімдеуге арналған. Бұл аудитория мобильді компьютерлік кешенмен жабдықталған.

5. Оқу аудиториясы – «Байланыс құралдарымен жұмыс».

Аудитория «Байланыс құралдарындағы жұмыс» пәні бойынша курсанттардың бір тобымен практикалық сабақтар өткізуге арналған. Аудиторияны курсанттардың оқу материалы бойынша жұмыс істеуі, Морзе кодын қабылдау және беру бойынша практикалық жұмысы үшін пайдалануға болады.

6. Оқу аудиториясы – «Радиорелелік және алыс байланыс».

«Радиорелелік және алыс байланыс» сыныбы практикалық сабақтар өткізуге арналған:

7. Оқу аудиториясы – «Командалық-штабтық машиналар».

Аудитория топтық және практикалық сабақтарды өткізуге, курсанттардың «Радиобайланыс құралдары мен кешендері» пәні бойынша білімдерін зерделеуге және бекітуге арналған. Аудиторияны курсанттардың радиохабар жүргізу үшін, сондай-ақ ТСЗ жүргізу кезінде және байланыс құралдарында өз бетінше жұмыс істеу үшін пайдалануға болады.

8. № 437 Оқу аудиториясы – «Байланыс және АБЖ құралдарын техникалық қамтамасыз ету».

Сынып топтық сабақтар өткізуге, курсанттардың «Байланыс құралдары мен АБЖ техникалық қамтамасыз ету» пәні бойынша білімдерін зерделеуге және бекітуге арналған. Аудиторияны курсанттардың оқу материалы бойынша жұмыс істеуі, курстық және диплом жұмыстарын дайындау, өзіндік жұмыс үшін пайдалануға болады.

Бұдан басқа, институт аумағында стационарлық оқу байланыс торабы ашылған, онда курсанттар практикалық және тактикалық-саптық сабақтар өткізу кезінде мамандығы бойынша қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануда және жауынгерлік қолдануда практикалық тәжірибе алады. Байланыс құралдары арнайы кунгтарда орналастырылған. Кафедраның оқу-материалдық базасы және стационарлық байланыс торабының аппаратуралары жақын қашықтықта екі тораптың жұмысын имитациялай отырып, курсанттармен практикалық сабақтарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Институтта орналасқан оқу-материалдық базадан басқа, институттың оқу орталығында орналасқан далалық оқу байланыс торабының автомобиль базасында байланыс құралдары бар. Кешенді тактикалық-арнайы сабақтарда курсанттар алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын, оның ішінде марш жасау, байланыс тораптарын өрістету және жаю, жауынгерлік бекеттердің жұмысы және жедел-техникалық құжаттаманы пысықтау кезінде бекітеді.

Радиоэлектроника және байланыс Әскери инженерлік институтын бітіргеннен кейін кафедра түлектері Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің байланыс бөлімдері мен бөлімшелерінің жарағында тұрған байланыс құралдарын пайдалану және жауынгерлік қолдану шеберлігімен бакалавр дәрежесін алады.